Untitled Document

เทศบาลตำบลป่าซาง

Pa Sang Subdistrict Municipality

อ.แม่จัน จ.เชียงราย | www.pasangmaechan.com

มุ่งพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ วิถีชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม

 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) รวมแก้ไข-เปลี่ยนแปลง-เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) รวมแก้ไข-เปลี่ยนแปลง-เพิ่มเติม 2
1.แผน 5 ปี 2561-2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
ปี 59
พ.ศ 2560
ปี 60
พ.ศ 2561
ปี 61
พ.ศ.2562
ปี 62
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ. 2565
เทศบัญญัติ 65
พ.ศ. 2566
เทศบัญญัติ 66
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
ประจำปี 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
ประจำปี 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
ประจำปี 2561
ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ประจำปี 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
ระเบียบเทศบาลตำบลป่าซาง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2559 > ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือกลางสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 > ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง กระบวนงานการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน > ดาวน์โหลดไฟล์
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2077661 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737
E-mail : saraban@pasangmaechan.go.th

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น